top of page

Hakkımızda

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme teknoloji değil, bir stratejidir. Bu çağda ayakta kalmak ve rekabetçi olmak için, teknolojinin yanı sıra metodolojiler, uygulama pratikleri ve dijital dönüşüm uzmanlığı gerekir. İş süreçleri ve kaynak kullanımında iyileştirme yapılması suretiyle iş yönetim uygulamaları verimli hale gelir.

Connect Yazılım bu misyon doğrultusunda Workcube İş Ortağı olarak hizmet vermektedir. 10 yılı aşkın işletme yönetimi ve iş yönetim uygulamaları deneyimi ile analog dünyadan dijital dünyaya geçişinde işletmelerin yol arkadaşlığını yapar.


Bu kapsamda Workcube ürünlerinin satışı ve satış sonrası destek hizmetleri veren Connect Yazılım, işletmelerin iş süreçlerini analiz eder, tasarlar, iyileştirme pratikleri ile Workcube projelerini uygular ve proje çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlar.

Man Hands On Keyboard
Hakkımızda: Hakkında
bottom of page