top of page
Personel Toplantı

HR: İnsan Kaynakları Yönetimi

HR: İnsan Kaynakları Yönetimi: Ürünler

İşe alımdan emekliliğe, eğitimden gerçekçi performans ölçümlerine kadar tüm süreç ve aşamalarınızı yönetin

Workcube Catalyst HR ile organizasyonunuzu planlar, uzak ofislerinizi, fabrikalarınızı, iş yerlerinizi internet üzerinde yakınınıza getirirsiniz. Tek şubeli işletmeden grup şirketlerine kadar her boyda işletme için ideal çözüm sunar.

Rol bazlı yapısı ile işletmenizde yetkiler, sorumluluklar, koltuklar netleşir. Doğru personel seçimi yapmanıza yardımcı olacak çok sayıda fonksiyona sahiptir. Çalışanların tüm bilgileri, özlük dosyaları, maaş planları, izinleri, mesaileri, puantaj ve bordrolarını Workcube Catalyst HR ile yönetirsiniz.

Workcube Catalyst HR, organizasyon tasarımından gerçekçi performans ölçümlerine, iş ilanından emekliliğe kadar kurumların insan kaynakları yönetiminin tüm süreç ve aşamalarını destekler. Self servis fonksiyonları çalışanların avans, izin, vizite taleplerini, bordro, fazla mesai, PDKS, hedef, ödül, ihtar v.b. takiplerini kolaylıkla yapmalarına ve İK departmanı ile hızlı iletişim kurmalarına olanak sağlar. 

HR - OP (Organizasyon Planlama)


Sınırsız genişlikte ve hiyerarşide organizasyonel yapı oluşturabilir, norm kadro takibi yapabilirsiniz. Birden fazla şirketinize ait bölgeler, bölgelere ait şubeler tüm detay bilgileri ile birlikte (adres, tel, alt şube ve departmanlar, yöneticiler, SGK, Çalışma bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile ilişkileri düzenleyen bilgi ve nolar) tanımlanır. Organizasyon Planlama Yönetimi belli amaçlara yönelik iş grupları tanımlamaya da imkan tanır.

HR-PAY (Bordro ve Özlük İşleri)

Çalışanlarınız ile ilgili maaş, sosyal yardım, ikramiye, toplu ücret ayarlaması, resmi kurumlarla ilişkiler vb. işlem ve faaliyetlerinizi yürütmenize  ve tek bir merkezden yönetmenize imkan tanır. Ayrıca PDKS entegrasyonu yaparak çalışanlarınız devam kontrolünü anlık sağlayabilirsiniz.

HR-PM (Performans Yönetimi)

Detaylı ve gerçek zamanlı olarak performans takip ve analizi yapma imkanı verir. Workcube Performans yönetiminde çalışanlarınıza hedefler koyar, satış kotalarını görür, zaman harcamalarını takip eder, değerlendirir, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit edersiniz. Sınırsız sayıda ve içerikte ölçme ve değerlendirme formu oluşturabilir, oluşturduğunuz formları dönemler, pozisyonlar ve pozisyon kategorileri ile ilişkilendirirsiniz.

Bileşenler:

Organizasyon Planlama / Rol Planlama / Şemalar / Çalışan Bilgileri / İşe Alım / Ücret ve Özlük Yönetimi / Bordro ve Puantaj / Bildirgeler / Devam ve Kontrol / Disiplin ve Sağlık ve Güvenlik İşlemleri / Performans Tasarım ve Yönetimi

bottom of page