top of page

Hizmetler

Dijitalleşme yolculuğunuzda yazılım tek başına yeterli değil. Bunu uygulayacak nitelikli insanlar, fikirler ve metodolojilere ihtiyacınız var.

Connect Yazılım olarak 10 yıldan beri Dijital Dönüşüm Projelerini uluslararası standartlarda uyguluyor ve proje bazlı ekipler konunun uzmanları ve yaklaşımları ile sizlere yardımcı oluyoruz.

Hizmetler: Hizmetler
Startup Development Team

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, yalnızca uygulamayı değil, tasarım, planlama, denetim ve koordinasyon gerektirir.

Assesment, workshop ve diğer teknikleri uygulayarak satış-satın alma aşamasında ön analiz yapar, projenizin bütçesi, süresi, ekibini planlarız. Sonrasında proje planına uygun olarak projenizi uygular, denetler ve paydaşlar arasında etkileşimi sağlarız.

bottom of page